Sinds kort geeft Google Tweets een belangrijke plek in de zoekresultaten van Google. Het gaat hierbij om real-time zoekresultaten. Als je bijv. een zoekopdracht over een actuele gebeurtenis (aardbeving Japan) invoert in Google dan worden er relevante realtime resultaten van Twitter getoond in de zoekresultaten. Naast berichten uit Twitter worden er tegenwoordig ook nieuwsberichten, blogs, video’s en berichten van andere social media websites getoond.

Op dit moment vinden er in Nederland verschuivingen plaats tussen de sociale netwerksites Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter. De bezoekersaantallen op LinkedIn en Facebook zijn het afgelopen half jaar met respectievelijk 51 en 50 procent gestegen. Twitter steeg met 18%. Die 18% geeft echter een vertekenend beeld, aangezien alleen uitgegaan is van internet met vaste verbinding, dus geen bezoek via mobiel. Hyves daarentegen had 3% minder bezoekers op de website. Dit maakte TNS NIPO vandaag bekend (zie het onderzoeksrapport).